خانه / آشیو برچسب ها:مجید فروتن

آشیو برچسب ها:مجید فروتن

ناگفته های شعر معاصر از زبان مجید فروتن

6-7سال پیش از این وقتی کهگاهی برای دیدار خانواده از تهران به فارسان می رفتم. مجید فروتن شاعر خوب دیگر را یا در مسیر خانه اش یا در کیوسکی که مقابل دادگستری شهرستان داشت و برای امرار معاش در آن ...

ادامه مطلب »