خانه / آشیو برچسب ها:سعید اسکندری

آشیو برچسب ها:سعید اسکندری

دو شعر از سعید اسکندری

دل خواهی داد سودای ابریشم و عطر چشمانی بالای نقاب و جذبه ی سواد واحه ها دل خواهی داد به دستانی از سوسن و در کجاوه، شبانگاه خنجر سپید ماه گلویت را گلگون می کند.   جناس تام جناس تام ...

ادامه مطلب »