خانه / آشیو برچسب ها:افشین بابازاده

آشیو برچسب ها:افشین بابازاده

دو شعر از افشین بابازاده

در پهنای سیاه خیابان در پهنای خیابان چون آغوش رها شده ایستادم سکوت آبجو فروشی شعری می خواست ماشین سیاه بلندی با ترمزهای ابدی اش ایستاد به راننده اش سری تکان دادم کفشهای براق واکس خورده اش چون تاریکی شب ...

ادامه مطلب »