خانه / آشیو برچسب ها:آزاده دواچی

آشیو برچسب ها:آزاده دواچی

جهان شاعرانه در تبعید/ آزاده دواچی

نگاهی به مجموعه‌ی شعر زخمرگهای در تبعید اثر پویا عزیزی تبعید یکی از اساسی‌ترین سوالات در حوزه‌ی علوم اجتماعی و هنر است. مطابق نظر ادوارد سعید علیرغم دستاوردهایی که در علم و فرهنگ و ادب به واسطه تبعید در قرن ...

ادامه مطلب »