خانه / پادکست

پادکست

معناآفرینی در سایه‌ی پیشینه‌ی مشترک تاریخی

برنامه‌ی رادیویی خاک ویژه‌ی شعر پگاه احمدی و شعرخوانی او پویا عزیزی – راوی شعرهای پگاه احمدی، راوی ِ روایت تجربه‌های شخصی و جمعی از گذشته و حال حافظه‌ی جمعی ماست که گاه با به زانو درآوردن قواعد نحوی زبان ...

ادامه مطلب »