خانه / نقد زخمرگ های در تبعید

نقد زخمرگ های در تبعید

جهان شاعرانه در تبعید/ آزاده دواچی

نگاهی به مجموعه‌ی شعر زخمرگهای در تبعید اثر پویا عزیزی تبعید یکی از اساسی‌ترین سوالات در حوزه‌ی علوم اجتماعی و هنر است. مطابق نظر ادوارد سعید علیرغم دستاوردهایی که در علم و فرهنگ و ادب به واسطه تبعید در قرن ...

ادامه مطلب »

مردیست که از مراسم تیزباران خویش باز می گردد!

مژگان اکبری- “زخمرگ های در تبعید ” نامی بر مجموعه شعری ست که به تازگی از شاعر ایرانی “پویا عزیزی” منتشر شده¬است. این مجموعه را که شصت صفحه دارد و حاوی شعرهای این شاعر میان سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ است ...

ادامه مطلب »