خانه / طنز

طنز

فرازهایی از سخنان امام و شرح آرمان هایشان در بهمن ۵۷

این قدر ضعیف النفس نباشید! اینها که فرم واقعی را از فرم مقوایی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارن، اونها که می گن نِمی شَد اسلام را در این زمان مقوا کرد برای اینکه اسلام را نشناخته اند نمی ...

ادامه مطلب »